Vyhledávání


Informace o nás

Činnost sboru je zaměřena na požární prevenci a na společenskou a brigádní činnost. Ke společenské činnosti patří pořádání hasičských plesů, tanečních zábav, pořádání dětských táborů, posvícenecký hasič, provozování letní hospody.

                                          

 

V současné době máme71 členů. Jsou to převážně občané pracující mimo obec. Obec Štítíina má k dispozici zásahovou jednotku, která je připravena zasahovat při požárech a živelných pohromách. Poslední největší mimořádnou událostí, u které jednotka zasahovala byly povodně v roce 1997.

Aktivně se zúčastňujeme soutěží v požárním sportu a to s družstvem mužů, dorostů a dětí.

 

                                   

 

V roce 2010 oslaví Sbor dobrovolných hasičů Štítina 120. výročí od svého založení.